บางแก้ว 2 ครีเอท-01

กทพ. ทดสอบปรับเปลี่ยนทิศทางการจราทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 และทางออก 2

กทพ. ดำเนินการทดสอบปรับปรุงเปลี่ยนทิศทางบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทิศทางมุ่งหน้าไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ชลบุรี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน เพื่อลดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้า-หลังด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 และทางออก 2

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าชลบุรี (ด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2) ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการเดินทางไปทางพิเศษบูรพาวิถีมุ่งหน้าชลบุรี รถทุกประเภทให้ใช้ด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 2 ช่องทางที่ 1-4 และชำระค่าผ่านทางฯ ณ ด่านฯ ปลายทางออก และหากผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ต้องการเดินทางไปยังบางปะอินแล้วเข้าช่องทางผิดไปทางพิเศษบูรพาวิถี ชลบุรี ให้ใช้ทางออกหมายเลข 10 ทางลงลาดกระบัง-บางพลี เพื่อกลับรถ
  • ทางพิเศษบูรพาวิถี มุ่งหน้าบางนา ด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการเดินทางไปทางพิเศษบูรพาวิถีมุ่งหน้าบางนา รถทุกประเภทให้ใช้ด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 ช่องทางที่ 1-3 และชำระค่าผ่านทางฯ ณ ด่านฯ ปลายทางออก และหากใช้บริการทางพิเศษที่ต้องการเดินทางไปบางปะอิน หรือชลบุรีแล้วเข้าช่องทางผิดไปทางพิเศษบูรพาวิถี บางนา ให้ตรงไปด่านฯ บางนา กม.6 (ขาเข้า) ใช้ช่องทาง 1-4 เท่านั้นเพื่อกลับรถ
  • มุ่งหน้าบางปะอิน ด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีความต้องการเดินทางไปบางปะอินให้ใช้ด่านฯ บางแก้ว 2 ทางออก 1 สำหรับรถขนาด 6 ล้อขึ้นไปใช้ช่องทางที่ 4-5 ตรงไปชำระค่าผ่านทางฯ ช่องทางที่ 7-8 และสำหรับรถขนาด 4 ล้อ ใช้ช่องทางที่ 9-12 เพื่อชำระค่าผ่านทางฯ และเดินทางต่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ไปยังบางปะอิน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปถนนเทพรัตน หรือถนนบางนา-ตราด มุ่งหน้าบางนา และมุ่งหน้าชลบุรีสามารถใช้ด่านฯ บางแก้ว 3 ได้ตามปกติ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Contact Us
Contact Us