327306738_922866625526649_4033210752839247969_n

กาแฟนายูง หอมละมุนรสเข้มจากผืนป่าอีสาน

ภาคอีสานก็ปลูกกาแฟทั้งสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าได้นะ แล้วยังได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพเยี่ยมไม่แพ้กาแฟจากภาคเหนือและภาคใต้ กาแฟนายูง” คือหนึ่งในแบรนด์กาแฟอีสานที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ที่นี่ปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์และโรบัสต้านายูง 1 ในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ระดับความสูง 700-900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปลูกอยู่ใต้ร่มเงาของยางพารา ใส่ปุ๋ยหมักจากเปลือกเชอร์รี่กาแฟ แล้วใช้นวัตกรรมอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมในการตากเมล็ดกาแฟ มีโรงคั่วบดกาแฟของชุมชน พร้อมจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟคั่วบดในซองกาแฟดิป รวมถึงขยายธุรกิจสู่ร้านกาแฟสดทั้งในอุดรธานีและต่างจังหวัด

เอกลักษณ์ในรสชาติขอยู่ที่มีรสขมพอดี เปรี้ยวนิดๆ และหอมพอเหมาะ นำมาคั่วบดสดใหม่เพื่อจำหน่ายให้คอกาแฟได้ลิ้มลองหลายสูตร เช่น Special Blend ผสมผสานระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้า คั่วด้วยไฟเข้มให้รสชาติสมดุล มีกลิ่นสมุนไพรเเละดอกไม้ป่า Extra คั่วด้วยไฟเข้มให้รสชาติเข้มข้นกับกลิ่นสมุนไพร ช่วยให้ตื่นตัวระหว่างทำงาน และ Medium คั่วไฟกลางให้รสชาติเปรี้ยวนิดๆ มีกลิ่นผลไม้ป่าเเละสมุนไพร ดื่มเมื่อไหร่ก็สดชื่น

ล้อมกรอบ

ติดต่อสั่งซื้อคุณสมเกียรติ โทร. 08-1868-6545, คุณเก้ (รองประธานวิสาหกิจฯ) 08-5464-5458 หรือ Facebook: กาแฟนายูงอุดรธานี

Contact Us
Contact Us