March 20, 2023
ตัดแต้มใบขับขี่ เรื่องที่คนใช้รถต้องรู้
ตัดแต้มใบขับขี่ เรื่องที่คนใช้รถต้องรู้ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ได้ริเริ่มระบบตัดคะแนน หรือตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   ระดับความผิดและคะแนนที่ถูกตัดแต้ม ผู้ขับขี่รถทุกประเภทจะต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแต่ละคนจะมี 12 คะแนน การตัดคะแนน สามารถตัดได้ตั้งแต่ 1-4 คะแนน ขึ้นอยู่กับระดับของการกระทำความผิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตัด 1 คะแนน: ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย […]